Kategorie:

Historia aktualna dzisiaj – część 1: Adam Heydel

Rozpoczynamy na naszym blogu nowy cykl zatytułowany „Historia aktualna dzisiaj”. W jego ramach będziemy dla Was wybierać i graficznie ilustrować wybitnie ciekawe teksty z najnowszej historii Polski i świata. Nacisk położymy na aktualność cytowanych treści i ich związek ze współczesnymi wydarzeniami. Na początek postać dobrze znana w czasach II Rzeczypospolitej i niestety coraz bardziej zapomniana w okresie powojennym. Adam Heydel powiedział te słowa. Dziś, w kraju nad Wisłą zwanym III Rzeczpospolitą, brzmią szczególnie wymownie.

Adam Heydel to polski ekonomista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawiciel tzw. krakowskiej szkoły ekonomii. Zajmował się m.in. zagadnieniami dotyczącymi metodologii i dochodu narodowego. W międzywojennej Polsce znany ze swojego poparcia dla wolności gospodarczej oraz silnej krytyki etatyzmu i interwencjonizmu. Po odmowie podpisania volkslisty został rozstrzelany w Auschwitz.

Oto słowa z roku 1931, których autorem jest Adam Heydel:

Adam Heydel, rok 1931

Polska jest „jedną wielką kasą chorych”, jak słusznie powiedział p. St. Wyrobisz. Z tym trzeba zerwać. Przemysł musi się przebudować. Gałęzie, hodowane w warunkach cieplarnianych, powinny się zlikwidować. Wówczas, z nadwyżką, opłaci to rozwój gałęzi zdrowych. Rozwinie się przemysł i rozkwitnie rolnictwo. Samo życie wskaże kierunki rozwoju i proporcje, w których poszczególne działy będą się mogły rozwinąć.