transformacja gospodarcza

Transformacja gospodarcza i ustrojowa w Polsce wytworzyła system etatystyczny

Transformacja ustrojowa została uwikłana w stary i ciągle nierozwiązany konflikt ideowy, a mianowicie co jest ważniejsze – państwo czy społeczeństwo? Dla elit politycznych rozstrzygnięcie to nie było trudne. Opowiedziały się...

Czytaj dalej