reprywatyzacja

Reprywatyzacja w krajach postkomunistycznych

Prawie wszystkie państwa należące do byłego bloku wschodniego podjęły działania zmierzające do oddania prawowitym właścicielom bądź ich spadkobiercom majątku bezprawnie zagarniętego i znacjonalizowanego przez władze komunistyczne. W przypadku, gdy zwrot...

Czytaj dalej