Obowiązująca ustawa

Ponadto od 1974 r. obowiązuje w Szwecji ustawa o ochronie za­trudnienia, która w głównych przepisach głosi, że Pracodawca, wypowiadając pracę, musi podać przekonujące uzasadnienie. Wypowiedzenie może być zaskarżone i pozostaje...

Czytaj dalej